دوراهک

» ترنم

نگاهی که تا هستی از سر بگیرم

ز چشمان مست تو ساغر بگیرم

ز لعل لبت، شهد و شکر بگیرم

گل از سینه ی داغ مجمر بگیرم

نگاهی که در دل و لای تو ریزم

دلم در دل چشم های تو ریزم

شوم جان و جانم به پای تو ریزم

که تا خاک پای تو در بر بگیرم

نگاهی که تا هر چه بود و نبودم

بسوزد و سوزد همه تار و پودم

برد باد هر سو غبار وجودم

به شوق لقایت شبی پر بگیرم

گرفتار عشق تو ام باورم کن

شبی با نگاهی تو عاشق ترم کن

بسوزان و یک ذره خاکسترم کن

که با عشق تو انس بهتر بگیرم

نگاهی که محتاج آن چشم مستم

من آن کشته ی چشم مست تو هستم

تو بشکن دل پست ظاهر پرستم

که تا بشکنم ماده ، جوهر بگیرم

شبی پر کن از عشق ، ساقی تو جامم

که تا پخته گردم به عشقت، که خامم

شرار و لای تو سوزد مدادم

که عشق تو در قاب باور بگیرم

شعر با گویش محلی با صدای جناب یحیی وحیدی (ترنم) بشنوید.

عاقبت بیچارت ایکوت، باز، اصراری که تِن
عاشق آوُسّی مسلمون؟ بار و سرباری که تِن

جادراشتِسّی گویا، از نو تِویت زن وُسّیی
جون خُم حق هفشتا فحش اُوداری که تِن

یک زنی تو خونه تِن ایگی که زشتن، پَرچِلِن
گُل که نی، شکرش به جا با، تپه ی خاری که تِن

نصف شو تو کیچه ها ویلون و سرگردون بُدی
ای بلانسبت زن اِتنی، بند و اُوساری که تِن

چاس و شومت روبراهن، چِین و قلیونت به وَخت
شنبه و چارشنبه و پنجشنبه بازاری که تِن

زن که اِتنی هیچ کس اصلا محلّت نینِسِت
تا دو تا تاکه گویا کولنج و آزاری که تِن

همزبون و همدلت نی اون زنت، خا نی که نی
در عوض خُت هم دل بی رنج و بی عاری که تِن

شعر “ترنم” هوخُن و دور و برت سیلی بکو
بعدش اُمسا ایونی چَنتا خریداری که تِن

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Yahya-Vahidi.jpg

دریافت

دلم سخته مث صندل مث عود
درختم تیشه ای اشکرده نابود
زنی لالی بچش شیکرد و شیگفت
بکو لالا بخوس ای رودم ای رود

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

شون، صحرا پر از گرد و غبارن
و یک دشتی که کل تا کل سوارن
میون خیمه ، زینب چش گریخون
سوا جنگن و تو فکر برارن

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

هف هشتا خیمه، هفتاد و دو تا مرد
و مشتی ضیفه ی غرک غم و درد
اولتر لشکری آماده جنگ
زمی تا آسمو راس آوده گرد

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

تش و طیفون به پا اشکرده زینب
همه ی جا کربلا اشکرده زینب
جوابی هم که اشدا باقشنگی
چه دنیایی بنا اشکرده زینب

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

سواری بیرق و مشکی پس کول
رد ایوی عین باد از پشت نخلا
همونجا که لت آوی مشک ، از شرم
او آوی خوش و رخت از مشت نخلا

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

هوا گرمن، اوی تو خیمه ها نی
منخ، که وخت، بختر از حلا نی
منخ عباس، پاوه وخت مردین
حرم تشنه، تو سقا، ای به جا، نی

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

منخ عباس پاوه وخت جنگن
حرم تشنه، به تو عباس، ننگن
برو مشکی پر از او با به خیمه
چه اوباری چه جون هادی قشنگن

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

سراپا حیدر کراری ای مرد
تو هم کرار و هم سالاری ای مرد
ابوالفضلی دگه مثل تو هیهات
تو عباسی که بی تکراری ای مرد

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

بلا اشدی و دارم خورد زینب
چو گل از داغ، هم پژمرد زینب
اسیر آوی ولی بعد از حسینش
همه ی جا کربلا اشبرد زینب

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

تو زلف صبر، زینب شونه اتکه
تو با صبرت ملک دیوونه اتکه
تو که با “ما رایت الا جمیلت”
نه کوفه، شام هم ویرونه اتکه

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

اولتر هم شطی پر تا پرش او
و چنتا نخل که تاری سرش او
بگرخی ای فرات ، ای بی وفا شط
حسینم تشنه و دور و برش او

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

دلم غمگین و اشعارم غم اندود
غمی دیگر به جمع دردم افزود
غباری بر دل کوثر نشسته
ز هجر زمزمی که مادرش بود

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

زمین ماهی ز پیغمبر گرفته
نشاط از سوره کوثر گرفته
زمانه هاله ای گرد رخ ماه
غباری شهر سرتاسر گرفته

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

سپاه غم هجوم از سر گرفته
اجل از فاطمه مادر گرفته
ستور وحشی بیداد گویی
همیشه حلقه ی این در گرفته

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

گلاب تلخ غم در شیشه دارم
نمک بر زخم شوم تیشه دارم
مزن دست اجل، آیینه مشکن
که در عمق نگاهش ریشه دارم

علی که نه ، پیمبر انده میدون
و با شمشیر حیدر انده میدون
عمر داد اشزت ای مردم بفهمه
بچ لیلان اکبر انده میدون

علی تشنن و دیشم شیری اشنی
بچن ، طفلن توون تیری اشنی
مزه ای حرمله تیر سه شعبه
علی اصغرم تخصیری اشنی

قدت طوبا ، لبت کوثر ، رخت حور
بود چشم حسد از حضرتت دور

چه رستاخیزی از حسن تو بر پاست
چه توصیفی ؟ بجز نور علی نور

لبت کندو ، زبانت نیش زنبور

رخت چون ماه و مویت لیل دیجور

سخن شیرین و اخمت تلخ ، اما

چگونه این دو با هم کرده ای جور؟

اگر سخت است و دشوار است امشب
زمین و آسمان تار است امشب

شما اهل حرم آسوده باشید
ولی عباس بیدار است امشب

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

فلک با ما شده بیگانه امشب
گمانم پر شده پیمانه امشب

بیاور عطر و مشک و عود و عنبر
بزن گیسوی اکبر شانه امشب

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

فلک دارد سر ناسازگاری
که تا سازد جدا یاری ز یاری

گذر کردی چو بر خاک مزارم
سر از دامان مهرم برنداری

نمی دانم کمانداران کوفه
چرا تیر سه شعبه می خریدند

برای چشم و مشک و حلق و بازو
گمانم نقشه هایی می کشیدند

پی جمع آوری تیغ و نیزه
شتاب آلوده هر سو می دویدند

همانهایی که می گفتند از دین
ز هم آیات قرآن می شنیدند

همانهایی که روزی عهد بستند
شکستند عهد و پیمان را دریدند

عبید دهر گشتند و چه ارزان
نهادند دین و دنیا را خریدند

میان زرق و برق سکه و زر
خدا را، خویش را حتی ندیدند

به نام دین و با اندیشه ی کفر
جنایتهای بی حد آفریدند

به پای در هم و دینار دنیا
امام خویشتن را سر بریدند

برای دیدن سر بر سر نی
به پشت بام و درها صف کشیدند

در آتش شرم ، آب می سوخت
آنجا که گل و گلاب می سوخت

یک باغ پر از شکوفه ی سرخ
در سایه ی آفتاب می سوخت

هر دیده که رنگ آب می دید
می خواست بگوید آب می سوخت

در پاسخ کودکان تشنه
مشک و علم و جواب می سوخت

صد نیل اگر فرات می شد
از داغ دل رباب می سوخت

پیراهن خیمه های غیرت
از کینه ی بی حساب می سوخت

از بس که ستم ز حد فزون بود
در خشم خدا، عذاب می سوخت

از قطره ی اشک داغ “ترنم”
شعر و قلم و کتاب می سوختبرچسب ها