دوراهک

» حسینیه شهید دستغیب شهر دوراهک

مراسم پرفیض دعای ندبه با نوای حاج ابراهیم قانع در حسینیه شهید دستغیب شهر دوراهک

١٣٩٥/١١/٢٩

دریافت

نوحه پامنبری شب دوم محرم در حسینیه شهید دستغیب شهر دوراهک

١٣٩٥/٠٧/١٢

دریافت

نوحه پامنبری در حسینیه شهید دستغیب شهر دوراهک

١٣٩٥/٠٧/١٣

دریافتبرچسب ها