دوراهک

» دوراهک

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2020/12/Park.jpg

گاهی خودم برای خودم حرف میزنم
با لهجه و صدای خودم حرف میزنم

از روزگار رفته وحالِ در انتظار
آغاز تا به انتهای خودم حرف میزنم

بی رمز و استعاره و دستور فارسی
با واژه ی خدای خودم حرف میزنم

وزن و تمام قافیه ها دَور میزنم
با کمترین خطای خودم حرف میزنم

درگیردار ترجمه ی متن زندگی
من دردناک جای خودم حرف میزنم

گاهی خلاف میل دلم طنز های تلخ
با شکلکِ ادای خودم حرف میزنم

دیگر کسی ملامت ابری نمیکند
وقتی که در هوای خودم حرف میزنم

دیشب بگوش پنجره چندی گریستم
شبها به آشنای خودم حرف میزنم

بهتر که نشنود دل آیینه آه را
وقتی خودم برای خودم حرف میزنم

شعر از : حاج رسول عبدالهی

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2020/12/Ghadimi.jpg
خوشبختی همین در کنار هم بودن هاست
همین دوست داشتن هاست
خوشبختی همین لحظه های ماست
همین ثانیه هایی است که
در شتاب زندگی گمشان کرده ایم

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2020/12/Derakht.jpg
دلم تاورشنا، ای دل دگه حالی به مو نیدت
دگه بوی خوشی از بال دسمالی به مو نیدت

بگم که دونه ی فلفل و خال ری گپ دلبر
چه فرقی شن که طوم و مزه خالی به مو نیدت

سراک حافظ اشتم دوش و فالی امگرت، امدی
که حافظ هم گویا جهل آوده فالی به مو نیدت

سر پیر کمر اشتم خروسی نذرش هم امکه
مو قربون خوش و جدش، پرشالی به مو نیدت

چطهرن بی تو واوسن همه هم قول و هم پیمون
که میر اشکال دنیا گوشت اشکالی به مو نیدت

شعر از : یحیی وحیدی

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2020/12/Bagh.jpg
خدا امنالده واپیچی ای عشق
دلم خوش تا نکه بی هیچی ای عشق
رچ پات هر کویا ایشم دیارن
مو گیچ اتکرده یا خت گیچی ای عشق؟

شعر از : یحیی وحیدی

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2020/12/Tabiat.jpg
تا دلم تو سینه از عشق تو هیلو ویخورت
قهوه تهل قجر هم روز و هم شو ویخورت

تا صدی پا ایشنفت پا ویوت از جا هولکی
ازخوشالی مت و گشت ایکوت و ملو ویخورت

چندباری خم سراکش من که ری سر افتده
نه ، گویا دردش که نیکوت پیوت از نو ویخورت

چند بارم از زوون مار زخمی واوده
بی خیال، انگار انگاری که دیشو ویخورت

هرچه هم شیگم بیو واگرد سرجی اولیت
دور خوش کشت ایخورت یا زر بی رو ویخورت

خوش که هیچ اصلن چه پروی شن، مو از بین ایورد
دایمن از مشکلون چیش مو او ویخورت

مم که پابس خوش اشکرده ، دسم پی کار نی‌
“ترنم” بیچاره هرشو شربت خو ویخورت

شعر از : یحیی وحیدی

سور و پرگو! 6 ژانویه 2021

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2020/12/SoorPorgoo.jpg

از دل دیوانه من ابر و باران را مگیر
صبح زیبا و تماشای بهاران را مگیر
بسته ای ایمای سبز و گفتگوی پنجره
خلوت گرم پرستوهای ایوان را مگیر
لذت پاییز را درخانه زندان کرده ای
سزبه زیر بال گرمای زمستان را مگیر
دوستی را میزنی تیر از نگاه مرحمت
مرحمت فرما تب سرد خیابان را مگیر
قهوه چشمت نصیب ما نشد، بوییدنش
انتهای شب بیا سینی و فنجان را مگیر
شاعرم دلخوش به چندین واژه و بیت غزل
خواهشا از طبع من این ذره امکان را مگیر
سفره دل را برویت میگشایم نازنین
خورده ای از ما نمک اما نمکدان را مگیر

شعر از : حاج رسول عبدالهی

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2020/12/4.jpg

خوشخرک رنگاوده کبکاب دمبازن بیو
کیچه خلوت واوده چیله کمیش وازن بیو

* حاج رسول عبدالهی

چاله و تاپ و تش سرگی بکه افتا دگه
جی فریمز توی مدبخ فرفر ی گازن بیو

* حیدر دوراهکی

ره بگی بیره مرو هرچن که راهش دیرترن
ری خونی ما صاف صاف و بی دس اندازن بیو

* رسول خیاط

انده جوندار کرونا حال روزم درهمن
سال آزارو ودنده بسکه ناسازن ، بیو

* حاج رسول عبدالهی

اسپتم با ، گشنه شینیوت، بتیگم جون خوم
تا سرِ سینه ی تو کُه بو گندو و زازن بیو

* حیدر دوراهکی

بعد تو خواننده واوسم شی باغی ایخونم
شو تو خو خشکی ایرخصم سبکم هم جازن بیو

* رسول خیاط

گر کمک تی سو بشت به جنگ اِه یرغه دزا
صد نفر هم بیشتر ، آماده، سروازن بیو

* حیدر دوراهکی

خاطراتی دارم از رَی بندری فصل بهار
سوپر پنجام بی اگزوز پُرگازن بیو

* قاسم درویشی

بلبلی میخونه ری گل تُمب، لوکی مسّ او
چَن جوون کُرمُچ سرِ ناز تو می وازن بیو

* قاسم درویشی

پینه هی دسی بوامو، زحمتی سخت دیا
کصه ی دیوار ای دنیان ، گه می سازن بیو

* محمدحسین درویشی

فصل گرما و دلم برشیده هن سی دیدنت
دل دگه دل نی، فقط عکس تو جاسازن بیو

* احسان میرزایی

نیگِمِت مال چه سامونی هسی اسم تو چن
باورم که ، مرغ همسایه همش غازن ببو

* محمد احمدی

پی پتی تو گلکنی ، اسپ خیالم دار گرد
تا هنی بر گوشه ی ماما پر رازن بیو

* یحیی وحیدی

مدتی هن که دل مو بی تو بالی نیگرت
سندسو هونی اُوَل که وخت پروازن بیو

* محمد میرزایی

هِل بلد واکو ، کُلی واخو تو کِرخوسی بزه
تا سلیتاوت بچِ باری که هل بازن بیو

کُرکُرک جا ، و خیا گرگو رون تو گلکنی
جی جی سنگ ترازی حرف اغازن بیو

* مجید بحرینی

طوم دل نیدت گپی وختی که اسمی از تو نی
ماچ ای دور و زمونه بدتر از گازن بیو

* یحیی وحیدی

انجمن شعر و ادب دوراهک

شب هفتم محرم ۱۴۴۲ حسینیه حضرت اباالفضل (ع) دوراهک| ۱۳۹۹/۶/۵برچسب ها