دوراهک

» سورپرگو

سور و پرگو! 6 ژانویه 2021

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2020/12/SoorPorgoo.jpg

از دل دیوانه من ابر و باران را مگیر
صبح زیبا و تماشای بهاران را مگیر
بسته ای ایمای سبز و گفتگوی پنجره
خلوت گرم پرستوهای ایوان را مگیر
لذت پاییز را درخانه زندان کرده ای
سزبه زیر بال گرمای زمستان را مگیر
دوستی را میزنی تیر از نگاه مرحمت
مرحمت فرما تب سرد خیابان را مگیر
قهوه چشمت نصیب ما نشد، بوییدنش
انتهای شب بیا سینی و فنجان را مگیر
شاعرم دلخوش به چندین واژه و بیت غزل
خواهشا از طبع من این ذره امکان را مگیر
سفره دل را برویت میگشایم نازنین
خورده ای از ما نمک اما نمکدان را مگیر

شعر از : حاج رسول عبدالهیبرچسب ها