دوراهک

» شونشینی

مستند جمال و هاجر شرح زندگی جمال دوراهکی و هاجر کرمی از ساکنین شهر دوراهک بوده که سالهاست با مغازه پنچرگیری امرار معاش میکنند.
سعید دوراهکی فرزند ایشان نیز در این مستند ایفای نقش میکند.
این برنامه چهارشنبه بیست و هفتم بهمن ماه در برنامه شونشینی شبکه بوشهر پخش شد.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Jamal-Dorahaki.jpg

دریافت

برنامه شونشینی با حضور قاسم درویشی

۱۳۹۵/۱۰/۲۶

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Ghasem-Darvishi.jpg

بخش اول

دریافت

بخش دوم

دریافت

بخش سوم

دریافت

بخش چهارم

دریافتبرچسب ها