دوراهک

» ماه محرم

زنجیرزنی شب ششم محرم با نوای امید اسلامی پور در حسینیه حضرت اباالفضل دوراهک

١٣٩٦/٠٧/٠٤

دریافت

زنجیرزنی شب ششم محرم با نوای مشهدی حسن دوراهکی در حسینیه حضرت اباالفضل (ع) دوراهک

١٣٩٦/٠٧/٠٤

دریافت

زنجیرزنی شب دهم محرم در حسینیه حضرت اباالفضل (ع) دوراهک

١٣٩٦/٠٧/٠٨

دریافت

دمام زنی شب چهارم محرم در حسینیه حضرت علی اصغر (ع) دوراهک

١٣٩٦/٠٧/٠٢

دریافت

دمام زنی شب پنجم محرم در هیئت شهدا شهر دوراهک

١٣٩٦/٠٧/٠٣

دریافتبرچسب ها