دوراهک

» مستند جمال و هاجر

مستند جمال و هاجر شرح زندگی جمال دوراهکی و هاجر کرمی از ساکنین شهر دوراهک بوده که سالهاست با مغازه پنچرگیری امرار معاش میکنند.
سعید دوراهکی فرزند ایشان نیز در این مستند ایفای نقش میکند.
این برنامه چهارشنبه بیست و هفتم بهمن ماه در برنامه شونشینی شبکه بوشهر پخش شد.

http://dorahak.ir/wp-content/uploads/2019/08/Jamal-Dorahaki.jpg

دریافتبرچسب ها