دوراهک

» هیئت شهدا دوراهک

سینه زنی شب هفتم ماه محرم با نوای مداح اهل بیت جناب حسین موذنی در هیئت شهدای شهر دوراهک | ١٣٩٨/٠٦/١٥

دریافت

شب هفتم ماه محرم با نوای قاسم عبداللهی در هیئت شهدا دوراهک

١٣٩٧/٠٦/٢٥

دریافت

 

شب هفتم ماه محرم در هیئت شهدا دوراهک

١٣٩٧/٠٦/٢٥

بخش اول

دریافت

بخش دوم

دریافت

بخش سوم

دریافت

شب پنجم ماه محرم در هیئت شهدا دوراهک

١٣٩٧/٠٦/٢٣

بخش اول

دریافت

بخش دوم

دریافت

سینه زنی سنتی شب پنجم محرم در هیئت شهدا دوراهک

١٣٩٦/٠٧/٠٣

دریافتبرچسب ها